Thorax - Perfusion

Värmeväxlare – Myotherm och Biotherm

För cardioplegi och andra behandlingar såsom benperfusion.

Läs mer om perfusion.