Thorax - Perfusion

Centrifugalpump – Bio-Medicus/Affinity

Bio-Pump® Plus – centrifugal blodpump

Biopumpens design skapades och utvecklades efter otaliga beräkningar gällande vätskeflödet. Resultatet blev en produkt som uppskattas minska bristningar med 40% och hemolys med 20%. Denna design trotsar konventionella teorier som
hävdar att cirkulära utflöden leder blodet bättre.

Lättare blodhantering
· minskad blodplattsaktivering och bättre konservering
· minskad komplementaktivering
· minskad användning av blodprodukter

Minskade efteroperativa komplikationer
· minskade lungkomplikationer
· mindre microembolism
· minskade neurologiska bieffekter
· meta-analyser bekräftar förbättrade kliniska resultat
och mindre patientkostnader

Högre säkerhetsmarginaler
· Flödet upphör vid dränering av ven-reservoaren som förhindrar
grov luft att passera
· Vortex-pump-principen förhindrar mekanisk nötning av plastslangen
vilket innebär mindre påverkan på blodkropparna
· Tryckkänsligheten förhindrar att slangen brister
· Unik tryckkänslighet tillåter mer gradvis, fysiologisk respons vid tryckskillnader.

Läs mer här: